Jan Andrýsek
zahradní a parkové úpravy

Program

    Návrhy a realizace zahrad
    Zakládání trávníků
    Rekultivace trávníků
    Výsadba alejových stromů
    Zakládání biokoridorů
    Řez keřů a stromů
    Kácení stromů
    Štěpkování větví
    Likvidace bioodpadu
    Sečení ploch veřejné zeleně
    Sečení zahrad
    Sečení ploch ruderálních porostů pro soukromé i komerční subjekty

Služby

Realizace zahrad: návrhy výsadeb zahrad, pokládání odvodňovacích drenáží,
zarovnávání terénu, dodávka zakládacích substrátů a mulčovací kůry, výsadba stromů a keřů

Zakládání trávníků : výsevem travního semena, pokládka travních koberců,
rekultivace trávníků, provzdušňování(vertikulace) trávníků

Údržba zahrad : keřů a ovocných stromů, stříhání živých plotů, likvidace bioodpadu,
provádění chemických postřiků

Kácení a ořez stromů : kácení a ořez stromů, kácení rizikových stromů z montážní plošiny,
kácení a řez stromolezectvím, štěpkování větví, pořez palivového dříví

Zakládání biokoridorů : výsadba původních dřevin, nátěry proti působení zvěře a nemocí dřevin,
výstavba oplocenek

Sečení trávnatých ploch : sečení ploch veřejné zeleně, likvidace nežádoucí vegetace chem.postřikem, sečení zahrad pro soukromé i komerční subjekty, vyžínání ruderálních porostů, výřez buřeně

Kontakt

Jan Andrýsek
Podvesná XIII/5904
Zlín
IČO : 70269653

Mobil : 777 112 568
Email : andrysek.jan(a)volny.cz

Galerie